Ouder-kind Traject

Bij een ouder-kind traject staan bewustwording, verbinding en heling centraal. Een op maat samengesteld traject waarbij we samen bekijken wat er nodig is om de verbinding te herstellen, te verstevigen en te hernieuwen.

Een ouder-kind traject is een traject waarbij op zachte wijze wordt bekeken waar de balans en verbinding tussen ouder en kind is verstoord en wat deze verbinding nodig heeft om te versterken en te groeien. In eerste instantie wordt er vooral met de ouders gewerkt. Dit is ook afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderen spiegelen hun ouders, dus door te werken met de ouders zul je ook verandering in gedrag merken bij het kind doordat het gedrag van de ouders verandert.

We starten het traject met een pre-talk waarin we de grootste knelpunten zullen doornemen. Vervolgens zal ik een kindafstemming uitvoeren, welke op afstand kan worden uitgevoerd, om te voelen waar het kind mee worstelt en aan de hand van deze verzameling zal ik een plan van aanpak opstellen en een voorstel doen.

Prijs is afhankelijk van de samenstelling van het traject. Tilburg á € 0,21 per kilometer.

1 losse sessie € 90,-
Bundelprijs 3 sessies: € 290,-*
Bundelprijs 5 sessies: € 520,-*
*Dit is inclusief tussentijdse begeleiding. Denk hierbij aan het meegeven van “huiswerk”, tussentijds contact via mail, app of telefoon of datgene waar op dat moment behoefte aan is.
Afbeeldingen / ouder kind traject